Банково и финансово право

Банково и финансово право

Консултиране в областта на банковото и финансовото право, корпоративните финанси и ценни книжа, лизинг;

Консултиране и съдействие при всички видове банкови операции, откриване на всякакъв вид банкови сметки, банкови гаранции, извършване на презгранични преводи и плащания;

Съдействие в преговорите с банки за сключването на договори за кредити, предоговарянето и рефинансиране;