Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” Ви дава възможност да получите адекватна правна консултация online, като по този начин получавате необходимите Ви отговори и спестявате времето, което бихте отделили за лична среща в офиса ни. След като попълните формата ни за консултация по-долу наш колега ще се свърже с Вас чрез представения от Вас е-мейл, за да Ви информира за сумата, която би следвало да заплатите за консултацията, начина на плащане, времето което ще отнеме изготвянето на необходимото Ви становище и при необходимост да Ви зададе въпроси, които да изяснят основните факти по казуса, с цел получаване конкретен отговор на поставения от Вас въпрос. 

Цените на устни и писмени консултации се определят на базата сложността на текущия казус, като не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в  Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.), като безплатната консултация се предоставя на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, вр. чл. 38, ал. 1 от  Закона за адвокатурата.


Online Консултация

Всички полета са задължителни