Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

Консултиране и изготвяне на документи за регистриране на търговски марки;

Представителство пред Патентно ведомство на Република България;

Съдействие и консултиране при водене на преговори и сключване на договори относно обекти на индустриалната собственост и права на интелектуалната собственост;