Правно обслужване по оперативни програми финансирани от ЕС

Правно обслужване по оперативни програми финансирани от ЕС

Комплексно правно обслужване по проекти по оперативни програми на ЕС;

Разработване на правна рамка за кандидатстване по оперативните програми на ЕС;

Консултации и административно обслужване на физически и юридически лица и общини при реализацията и отчитането на дейностите по текущи проекти по оперативните програми на ЕС;