БЮЛЕТИН

  В правният ни бюлетин можете да откриете важни срокове, обзор на приетите, изменените и допълнените актове обнародвани в Д.В. за текущия месец, бланки и полезна информация.

ОNLINE КОНСУЛТАЦИЯ

  Вече имате възможност да спестите време, което бихте отделили за лична среща и същевременно да получите необходимото Ви становище чрез форма ни за online консултации.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за правна защита, който се сключва между Адвокатско дружество „Танчовски & съдружници” и неговите клиенти.

НОВИНИ

 Публикуваме новини от правния свят, с цел да Ви държим в течение за случващото се в България и в чужбина и по този начин да обогатим Вашата юридическа култура.

„Танчовски и съдружници”

Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” е създадено, с цел обединяване на дългогодишен юридически опит в правното обслужване. Дружеството специализира дейността си в областта на гражданското, търговското, облигационното, административното, вещното,трудово, семейно и наследствено право и процесуалното представителство пред българските съдилища и различните държавни ведомства.

Също така Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” извършва дейност по регистрация и преобразуване на търговски дружества, производства по несъстоятелност и ликвидация, търговските договори и чуждестранните инвестиции.

Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” има богат опит в консултирането и комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни корпоративни клиенти, както и на физически лица. Дружеството подпомага клиентите си при водене на преговори, изготвяне на договори и консултира същите при сключване на сделки.

Виж още
ТЕЛЕФОНИ :
(+359 2) 931 2349